Tải phần mềm ứng dụng

2324

Phần mềm hãng KBVISION

Phần mềm máy tính và tài liệu hướng dẫn sử dụng

STT Phần mềm Tải về
1 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) Tải về
2 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) Tải về
3 Phần mềm KB Config Tool V4.11.3.5 Tải về
4 Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành Mac OS - QCVIEW Tải về
5 Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVI Tải về
6 Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBiVMS 2.0 (NEW) Tải về
7 Hướng dẫn Backup và Restore trên phần mềm KBiVMS Tải về


Phần mềm hãng HIKVISION

Phần mềm máy tính và tài liệu hướng dẫn sử dụng

STT Phần mềm Tải về
1 Phần mềm Hikvision iVMS-4200 v3.1.0.7 (Windows)(English) (NEW!) Tải về
2 Phần mềm Hikvision iVMS-4200 v2.7.1.9 (Windows)(đa ngôn ngữ) (NEW!) Tải về
3 Tools SADP V3.0.0.16 Tải về


Công cụ hỗ trợ khách hàng máy tính PC

STT Phần mềm Tải về
1 Phần mềm điều khiển máy tính từ xa Teamviewer ver. 5.0 Tải về
2 Phần mềm điều khiển máy tính từ xa UltraViewer ver. 6.0 Tải về