Tải phần mềm xem camera

5426

Phần mềm hãng KBVISION/Dahua

Phần mềm máy tính và tài liệu hướng dẫn sử dụng

STT Phần mềm Tải về
1 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) Tải về
2 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) Tải về
3 Phần mềm KB Config Tool V4.11.3.5 Tải về
4 Phần mềm Quản lý Camera KBVISION dành Mac OS - QCVIEW Tải về
5 Phần mềm chuyển đổi định dạng video DAV thành AVI Tải về
6 Phần mềm xem AVI MP4 trên PC VLC Media Player Tải về
7 Phần mềm KB Player - V 3.41 đọc File .DAV  Tải về


Phần mềm hãng HIKVISION

Phần mềm máy tính và tài liệu hướng dẫn sử dụng

STT Phần mềm Tải về
1 Phần mềm Hikvision iVMS-4200 v3.1.0.7 (Windows)(English) (NEW!) Tải về
2 Phần mềm Hikvision iVMS-4200 v2.7.1.9 (Windows)(đa ngôn ngữ) (NEW!) Tải về
3 Tools SADP V3.0.0.16 Tải về
4 Phần mềm PC iVMS-4200V3.9.1 cho Khách hàng Tải về
5 iiVMS-4200-ACV1.9.1.4 Full Tải về


Công cụ hỗ trợ khách hàng máy tính PC

STT Phần mềm Tải về
1 Phần mềm điều khiển máy tính từ xa Teamviewer ver. 5.0 Tải về
2 Phần mềm điều khiển máy tính từ xa UltraViewer ver. 6.0 Tải về